Кандидати

Румен Димитров

Семеен съм с две деца и съпруга. Икономист по образование, имам над 25 години управленски опит като частен предприемач в различни сфери на бизнеса в София. Ангажиран съм с каузата за развитието на детския спорт като начин на живот и здраве. София е моят град.