Кандидати

Румен Христов

преференция 109

Румен Христов е екперт в областта на атомната енергетика, понастоящем. Работи като главен технолог по организация на експлоатационна дейност в АЕЦ Козлодуй.

Преминал през длъжности като Главен дежурен на атомна електороцентрала, ГДАЕЦ – висш оперативен ръководител в АЕЦ, Инструктор на ПМС 1000 и Старши инженер по управление на реактор. Средното си образование завършва специалност „Ядрена електроника и електронна техника“ в техникум по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ .

Дипломира се специалност „Атомни станции и установки“ – степен магистър в Одески политехнически университет. Владее руски език.