Кандидати

Румен Манчев

„Защо се кандидатирам и защо мога да успея?
Защото имам дом в Мъглиж и искам условията за живот и развитие на жителите да бъдат по-добри.
Защото имам идея и план как това да се случи.
Защото имам опит от работата си в други общини с подобна структура и проблеми.
Защото съм готов за диалог с всички, които имат желание да помогнат за по-добро бъдеще
на Мъглиж.
Затова и мотото на моята кампания е МЪГЛИЖ МОЖЕ И ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ!“

Кандидати за общински съветници:

101. Румен Желев Манчев
102. Димитър Михайлов Димитров
103. Росица Йорданова Пейчева
104. Дамян Динчев Георгиев
105. Радко Николов Радков
106. Райна Георгиева Русева
107. Стефка Данчева Ангелова
108. Янко Атанасов Янев
109. Иван Запрянов Иванов
110. Мирчо Бончев Иванов
111. Надежда Николаева Карагьозова
112. Емил Иванов Емилов