Кандидати

Саад Алуани

преференция 119

Саад Алуани е израстнал в семейство от смесен брак във Велико Търново. Магистър фармацевт дипломиран 2010 г. от МУ София, като лабораторните изследвания за дипломната си работа на тема „Идентификация на биомаркери за негенотоксични канцерогени” извършва в VUB Брюксел, Белгия. Следващата година открива аптека „ЛЕКАРНА“ на името на първата аптека в България, в с.Ресен, а днес, аптеката продължава дейността си в гр. София, Красно село. В периода 2013-2020 е избран като член на УС на Български фармацевтичен съюз. Днес има над 12-годишен опит с добра експертиза по фармакология, фармакотерапия, лекарствена регулация, електронно здравеопазване и фармацевтични грижи. Председател на “Сдружение на независимите аптеки“.