Кандидати

Сергей Добрев

Сергей Добрев е кандидат за кмет на община Лясковец. Три мандата общински съветник. Магистър „Дипломация и национална сигурност“ и бакалавър „Теология“.

Кандидати за общински съветници:

101. Сергей Христов Добрев
102. Николай Даниелов Марков
103. Даниела Стефанова Момъкова
104. Деян Илиев Ралев
105. Валя Младенова Атанасова
106. Велислава Тодорова Обретенова-Панайотова
107. Станимир Стефанов Чиллев
108. Ангелина Наскова Джурова
109. Ивена Николаева Йосифова
110. Деян Николов Рачев
111. Десислава Илиева Дечева
112. Даниел Иванов Денев
113. Светослава Димитрова Русева
114. Христина Миленкова Миленкова
115. Добромир Димитров Гуглов
116. Мирослав Веселинов Иполитов
117. Велимир Кирилов Иванов