Кандидати

Шабан Исмаил

преференция 102

Шабан Исмаил работи в сферата на строителството и логистиката. В продължение на години е мениджър на процесите по снабдяването и ръководител на екипи в различни компании. Понастоящем е управител на склад. Получава висше образование по педагогика с профил “Български език и история” в филиала на ПУ “Паисий Хилендарски”.