Кандидати

Симеон Илиевски

преференция 116

Симеон Георгиев Илиевски – технически ръководител с 18 години опит, на 37г. Завършил средното си образование в ПГСАГ “Никола Фичев” гр. Плевен, специалност Строителство и Архитектура,и сертификация в “Практико-приложни аспекти в ежедневната дейност на ръководния състав в строителна организация”, с опит във високо и инфраструктурно строителство, ВиК, пътно строителство, вертикална планировка и др. Женен, с едно дете.