Кандидати

Сия Шехтанова

преференция 102

Родом от гр. Самоков, Сия Шехтанова е финансист-магистър, завършила Университета за национално и световно стопанство- гр. София, с две специалности- Международни икономически отношения и Счетоводство и контрол. Има 22-годишен професионален опит в сферата на публичните финанси, управление на проекти, образование и социални дейности. Каузата й е изграждането на магистрала “Рила”. Автомагистралата има потенциал да трансформира Софийска област, като свърже другите три магистрали – „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“ и подобри движението на хора и стоки.