Кандидати

Сия Шехтанова

26 МИР София област – преференция 104

23 МИР София – преференция 123

Сия Шехтанова е родена в гр. Самоков. Завършила е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София, с две специалности – “Международни икономически отношения” и “Счетоводство и контрол”. Владее английски, немски, френски, руски и турски език. Има 20-годишен опит като финансист в сферата на публичните финанси, управление на проекти, образование и социални дейности. Омъжена, с четири деца.