Кандидати

Славка Чакърова

преференция 104

Славка Чакърова е родом от Чепеларе. Получава магистърска степен в ТУ-Габрово, а по-късно се дипломира отново като магистър в СА „Д.А.Ценов“-Свищов, със специалност “Счетоводство на нефинансовите предприятия”. Към днешна дата работи като счетоводител.
През 2015-2019 г. е кмет на община Чепеларе, където реализира успешно много необходими за града европейски проекти. Вдъхва обратно живот в Чепеларе, посредством богат календар от събития и драстично увеличава туристопотока в района.