Кандидати

София Колева

преференция 125

София Колева е възпитаник е на Гимназия с преподаване на чужди езици.

Бакалавърската си степен завършва в Икономически университет – Варна по специалност „Международни икономически отношения“.

Магистърски степени придобива по специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов; „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – Варна и в момента изучава „Реторика“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Има допълнителни квалификации в областта на професионалното обучение, младежката и доброволческата работа, икономиката, маркетинга, дизайна, нормотворчеството, инвестициите и други.

Владее английски, руски и испански език.

Притежава над 10 г. професионален опит в сферата на управлението на проекти. Работила е в социалната сфера, в неправителствения сектор, в образователни институции и в бизнес организации. Била е сътрудник в 47-мото и 48-мото Народно събрание по въпроси касаещи младежта, спорта, образованието и социалните дейности.