Кандидати

София Колева

15 МИР Плевен – преференция 112

03 МИР Варна – преференция 124

София Колева е родена е магистър по управление на проекти и счетоводство и контрол. Основният ѝ професионален опит е в сферата на управлението на проекти, като в момента основен фокус ѝ е професионалното обучение и образование. Занимава се с разработването на нови учебни планове с цел подготовка на кадри за спасителни акции при бедствия и аварии.
„Продължавам промяната, за да допринеса с работата си за по-добро бъдеще на страната ни”.