Кандидати

Соня Будева

преференция 105

Доц. д-р Соня Будева живее и работи във Велико Търново. Има магистърска степен по социални дейности от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и докторска степен по психология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е доцент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, занимава се с преподавателска и научна дейност в областта на социалната работа и психологията.