Кандидати

Соня Будева

преференция 106

Доцент Соня Будева е преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има докторска степен по психология и магистърска степен по социални дейности. Автор е на множество научни публикации в страната и чужбина, ръководител и участник в национални и международни проекти. Дългогодишен член на Експертни групи в Национална агенция по образование и акредитация, в Научни журита, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни, редакционни колегии. Член е на Американската психологическа асоциация, Европейската асоциация за изследвания в социалната работа, Международна федерация на социалните работници, Българската асоциация за образование по социална работа и част от Експертния съвет на Национален алианс за социална отговорност. В периода януари-август 2022 г. е Заместник областен управител на област Велико Търново. За мандат 2023-2027 г. е избрана за общински съветник в Общински съвет Велико Търново. Семейна с едно дете.
Нейна кауза е да се върне усещането за справедливост и надежда в хората, чрез насърчаване на прозрачност, отговорност и активното участие в политическия процес, гарантирайки, че гласовете им се чуват. Дълбокото й убеждение е, че не трябва да чакаш времето да донесе промяна, а сам да я инициираш.