Кандидати

Станислав Даракчиев

преференция 125

Роден в гр. София. От 1982 година живее в район Студентски. Инженер по микроелектроника, дипломиран от ТУ София и Магистър по Аутсорсинг в Стопански Факултет на СУ. Работи в сферата на ИТ от 1997 г. Женен, с две деца.