Кандидати

Станислав Илиев

Живея и работя в София и тук съм реализирал своите мечти за дом и семейство. Имам съпруга и две страхотни деца. По професия съм юрист и сертифициран одитор в публичния сектор. Голяма част от моята професионална кариера е преминала в държавната администрация. Заемал съм отговорни ръководни позиции в няколко министерства свързани с упражняването на одит и контрол, управлението на проекти със средства от европейския и национален бюджет и провеждането на обществени поръчки.