Кандидати

Станка Хърсева

преференция 109

Станка Хърсева – pодена на 15.Май.1973г. в град Гълъбово. Завършва средно образование в родния си град, специалност “Термични и водноенергетични машини и съоръжения”, а след това и висше образование в Бургаски свободен университет, специалност “Право”. Развива професионална кариера като юрист 24 години.
Кауза – Положителна промяна в обществото към по-стабилно и хармонично, чрез подобравяне условията на живот, насърчаване на чувството за цел и удовлетворение у индивидите, социалната справедливост.