Кандидати

Стефан Шопов

преференция 121

Стефан Шопов е завършил Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ специалност „Психология“. Продължава обучението си в същият университет и придобива магистърска степен по „Психология на управлението“. Също така е магистър по „Публична администрация“.
Редовен член на „Дружеството на психолозите в Република България“.
Живял е над 10 години в чужбина.
Семеен с едно дете.