Кандидати

Стефан Стефанов

преференция 107

Адвокат, бивш областен управител на област Враца.