Кандидати

Стефан Стефанов

преференция 112

Роден на 09.01.1984г. в гр. Сливен. Завършил „Нов Български Университет“ – гр. София с профил „Техника и икономика на телекомуникациите“ степен – бакалавър, титла „инженер“.
Семеен с две деца. Към момента работи като управител в голяма национална компания в сектор „недвижими имоти“.
Каузата му се казва – „ЗА СЛИВЕН“:
– чист и приветлив град с ниска безработица и качествена инфраструктура
– премахване на „обръча“ от фирми, който общината с течение годините си е изградила. Провеждане на прозрачни конкурси за обществени поръчки.
– Намаляване на процента от ранно отпаднали деца от образователната система и завръщането им в детски градини и училища.