Кандидати

Стефан Стефанов

Кандидати за общински съветници:

101. Стефан Красимиров Стефанов
102. Анита Георгиева Трифонова
103. Диян Тодоров Моновски
104. Цветозар Георгиев Митрински
105. Даниела Димитрова Стефановска
106. Десислава Иванова Генова
107. Цветослав Тихомиров Тончев
108. Ирена Станиславова Тоткова
109. Снежана Иванова Николова
110. Христо Иванов Христов
111. Борислав Василев Къркишковски