Кандидати

Стефан Войчев

преференция 110

Стефан Николаев Войчев. Роден и живее във Велико Търново. Завършил ПМГ „Васил Друмев „,следвал дентална медицина в МУ София.Женен с две деца.Управител на стоматологична клиника.Разработил софтуер за управление на дентални практики.В свободното си време спортува и обича да прекарва време със семейството.