Кандидати

Стоил Далевски

преференция 124

Роден на 29.01.1982 гр.София, женен с 2 деца, завършва висше образование в НБУ – степен магистър по икономика, отслужил военна служба „ШЗО – Плевен сухопътни войски“. В момента развива частен бизнес в сферата на хотелиерството и инвестиции в недвижими имоти, председател на училищно настоятелство на 19 СУ „Елин Пелин“ гр. София. Открива първото си дружество през 2001 г., което успешно развива и до сега, едноличен собственик на капитала на общо 3 дружества. Успява с екипа си да изгради бизнес на стойност около 5 милиона лева без да има обръчи от фирми или каквато да е била помощ от роднини. С много труд, постоянство, честност и амбициозност се справя с всички предизвикателства в бизнеса, който успешно развива и до сега. Каузата му е да се бори за успеха и развитието на всички честни и работливи българи, за да останат и развиват в България според европейският стандарт – като председател на училищнето настоятелство на 19 СУ „Елин Пелин“ гр. София, той е запознат с част от проблемите на образователната система на България и целта и амбицията му да развива и модернизира образованието според нуждите на обществото и в полза на децата и тяхното бъдеще.