Кандидати

Стоил Моллов

преференция 119

Стоил Моллов е доктор по конституционно право, преподавател по конституционно право в Софийския университет (2006 – 2018 г.) и в Нов български университет (понастоящем). Адвокат е от Софийската адвокатска колегия с над 20-годишен стаж в сферите на административното и търговското право. Неговите приоритети ще бъдат продължаване на конституционната реформа и реформата на съдебната власт. От първостепенно значение според него е и приемането на закона за несъстоятелност на физически лица, от чието забавяне гражданите понасят само негативи. Особено внимание ще насочи и върху утвърждаването и развитието на България в Европейския съюз, НАТО и другите международни организации, което според него е най-добрата гаранция за националната сигурност и интереси.