Кандидати

Стойо Стоев

Кандидати за общински съветници:

101. Стойо Йорданов Стоев
102. Станимира Йорданова Мокрева
103. Галина Георгиева Мирчева
104. Георги Костадинов Стефанов
105. Мирослав Иванов Кулев
106. Георги Иванов Василев
107. Стоян Енев Кишишев
108. Яна Живкова Димитрова
109. Галя Иванова Маринова
110. Даниела Димчова Стоянова