Кандидати

Стоян Георгиев

преференция 102

Стоян Георгиев има 18-годишен опит като учител и заместник-директор в СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали. Висшето образование – бакалавърска степен, завършва в ПУ „Паисий Хилендарски, филиал „Любен Каравелов“ със специалност “Български език и литература, английски език и физическо възпитание и спорт”. След това завършва висше-магистър по Медиазнание/PR към ПУ „Паисий Хилендарски“, а преди година официално получава и диплом за завършено висше-магистър със специалност Училищна психология пак от същия университет. Каузата за него винаги е била една – качествено образование за нашите деца. Семеен с един син.