Кандидати

Стоян Мадин

преференция 111

Стоян Мадин, на 42 г., завършва специалност Право в СУ „Св. Климент Охридски“, след което последователно работи в Комисията за защита от дискриминация като експерт, Софийска районна прокуратура като прокурор (5 години) и Софийския районен съд като съдия (7 години). През 2016 . е командирован за една година в Европейския съд за правата на човека в Страсбург като национален експерт. През 2018-2019г. завършва втора магистратура по “Човешки права и конституционно право” в Университета на Тексас, САЩ. Напуска съдебната власт с ранг на съдия в Апелативен съд. Понастоящем е адвокат и изпълнителен директор на Фондация “Български адвокати за правата на човека”. В научен план е докторант по Международно публично право в СУ ”Св. Климент Охридски” в катедра Международно право и международни отношения, където е и хоноруван асистент. Участва като експерт в множество организации работещи в защита на основни човешки права и в работни групи по подготовка на законопроекти свързани с реформата на съдебната власт и правораздаването. Активист и застъпник за хора в неравностойно положение. В личен план описва себе си като безстрашен баща на две деца – Ема и Алек.