Кандидати

Стоян Мадин

Кандидати за общински съветници:

101. Стоян Димитров Мадин
102. Елена Иванова Куцева
103. Петя Георгиева Стамболис
104. Димитър Михаилов Ангелов
105. Благовест Атанасов Учкунов
106. Георги Димитров Пасков
107. Надя Иванова Тодорова
108. Несрин Мехмедова Онбашиева
109. Анета Александрова Гакева
110. Петър Димитров Ангелов
111. Илия Тодоров Куцев