Кандидати

Стоянка Андреева

преференция 114

Стоянка Андреева е родена в град Стамболийски област Пловдивска .Висшето си образование и магистърска степен получава в СУ ,, Климент Охридски „,където по‐късно е и базов учител към него. Изключително отдадена на е на професията си и се стреми грамотността да бъде достъпна за всяко дете,защото когато едно дете ‐ един човек е грамотен,той има възможността да избира.
По настоящем е начален учител в ОУ ,,Самара „. Участва активно в организирането на културно‐образователни събития и форуми. Творческите си умения получени в Художествено училище в град Котел с голяма любов споделя с деца и ученици в училищна и извън нея форма на обучение и занимания.