Кандидати

Светла Трифонова

Кандидати за общински съветници:

101. Калоян Георгиев Каменов
102. Светла Петкова Трифонова
103. Тодор Иванов Тодоров
104. Пламен Любомиров Георгиев
105. Галина Димитрова Арсенова
106. Стоян Симеонов Стойков
107. Цветелина Валентинова Цветанова
108. Диана Иванова Георгиева
109. Илияна Ангелова Кирилова