Кандидати

Светлан Илиев

преференция 120

Светлан Илиев е роден и живее в гр. Пловдив. Завършил е Английската гимназия в Пловдив, Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ със специалност „Право“ и Университета „Kingston“ в Лондон, Великобритания със специалност Master of International Commercial Law.
Работи като адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив, и като делегат към БФС- Пловдив.