Кандидати

Светлана Ангелова

Кандидати за общински съветници:

101. Светлана Николова Ангелова
102. Стоян Живков Желев
103. София Атанасова Нейчева
104. Христо Стоев Братанов
105. Илиян Тодоров Крумов
106. Виктория Генадиевна Белянова
107. Господин Грозев Бабамов
108. Александър Николаев Ангелов
109. Иван Тодоров Ванев
110. Емилия Иванова Вълева
111. Живка Кръстева Чолакова