Кандидати

Светлин Стоянов

преференция 108

Светлин Стоянов е роден в гр. Попово. Завършва Езикова гимназия в гр.Русе. Магистър от УНСС. Експерт с богат опит в сферата на охраната и сигурността. Има опит в банковата сфера и корпоративния бизнес. Народен представител в 47-то НС. Владее английски, френски и руски език.