Кандидати

Сюлейман Лешков

преференция 106

За по добър стандарт на живот в областта.