Кандидати

Таня Петкова

преференция 114

Таня Петкова е учила в АУ-Пловдив, специалност “Зооинженер”. Работи във ВМЗ. Занимава се и с животновъдство. Семейна.