Кандидати

Татяна Султанова-Сивева

Татяна Султанова е народен предстaвител в 47-мото и 48-мото Народно събрание, като и в двата парламента е избрана за заместник-председател на Комисията по околна среда и водите.
Повече от 15 години от кариерата си отдава на каузата за опазване на околната среда, като заема експертни и ръководни длъжности в системата на Министерството на околната среда и водите. Работи активно по подготовката на България в сектор „Околна среда“ за присъединяване към Европейски съюз. Едновременно с това е преподавател в магистърска програма по „Програми за управление и мониторинг на околната среда“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Била е мениджър проекти в семейна инвестиционна компания. Член на Комисията по земеделието, храните и горите в 47-мото Народно събрание и член на Комисията по здравеопазване в 48-мото Народно събрание.
Татяна Султанова е завършила Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ в родния си град Сливен. Придобива две магистърски степени: „Генетика и микробиология“ и „Биоразнообразие, екология и консервация“ в Пловдивския университет. Преминала е следдипломно обучение във Fort Valley State University, Атланта, САЩ в област „Биотехнологии“. Притежава сертификати от обучения и курсове от България, и чужбина в областта на управление в администрацията, управление на проекти и програми, медиация, дипломация, опазване на околната среда и др.
Владее английски език. Татяна Султанова е запален планинар и велосипедист.
Омъжена е, има син на 10 години.