Кандидати

Теньо Арабаджиев

преференция 118

Теньо Арабаджиев е финансист от частния сектор с опит в престижни международни компании. Заемал е позиции в сферата на финансовата отчетност и контрол като експерт или лидер на малък екип.
Завършил е гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора и „Американския университет в България“ в Благоевград с две специалности “Стопанско управление” и “Икономика”. Влиза в политиката, за да работи за подобряване на инвестиционната среда. Вярва, че върховенството на правото, политическата предвидимост и подготвените човешки ресурси са ключови за привличане на бизнеси с висока добавена стойност в България и в частност регион Стара Загора.
Друг приоритет за него са политики свързани със социалното включване на уязими групи и равенството на половете. Българите можем да постигнем сериозни подобрения в стандарта си на живот, ако успеем да насочим потенциала на различните хора към реализирането на обединяващи каузи.
Във времето се е ангажирал с различни доброволчески каузи като за подкрепата оказана на бежанец е удостоен с приза на общността „Добрият самарянин“.