Кандидати

Теодор Антонов

преференция 103

Теодор Антонов е роден в гр. София. Завършил е специалност „Икономика на съобщенията“. Към момента е Председател на общински съвет Медковец, община Медковец. Председател е на НПО „Агенция за регионално развитие 2015″.