Кандидати

Теодора Нончева

преференция 105

Теодора Нончева е родом от град Гълъбово. Завършва Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в град Стара Загора със специалност „Икономическа информатика“, а висшето си образование във Варна и Пловдив, където учи „Бизнес информатика с английски език“.
Живее и работи в Стара Загора като учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап, като преподавател в Тракийски университет и обучител на учители за квалификационни кредити.
Теодора Нончева има способността да вдъхновява и да дава възможност на младите хора да достигнат пълния си потенциал.
Постоянно се обучава и прилага нови технологии в професионалната си сфера, като това й позволява да бъде в крак с времето и да предлага решения, които отговарят на съвременните нужди на обществото.