Кандидати

Тодор Тодоров

Кандидати за общински съветници:

101. Тодор Йорданов Тодоров
102. Горанка Димитрова Атанасова
103. Цанко Борисов Христов
104. Ивелина Атанасова Ангелова
105. Иван Атанасов Иванов
106. Кирил Петров Кирилов
107. Ганчо Василев Николов
108. Стефан Атанасов Стефанов
109. Митко Александров Димитров
110. Добромир Николов Добрев
111. Божинка Петкова Русева
112. Йордан Атанасов Петров