Кандидати

Валери Петракиев

Кандидати за общински съветници:

101. Валери Йорданов Петракиев
102. Никола Иванов Тотухов
103. Александър Михайлов Тодоров
104. Людмила Николова Христова
105. Георги Илиев Гълъбов
106. Веска Ангелова Петракиева