Кандидати

Васил Стефанов

Васил Стефанов е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Адвокат, с натрупан опит в областта на гражданското, търговското и процесуалното право. Защитавал правата на гражданите в редица съдебни дела и консултирал български и чуждестранни бизнеси. Народен представител в 47-ото Народно събрание и зам. председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите и член на Комисията по енергетиката. Владее английски език.