Кандидати

Васил Тодев

Васил Тодев работи по теми, свързани с развитието на туризма, природоопазването, местното развитие и неформалното образование. Завършва специалност “География” в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2002 година практикува постоянно професията планински водач, която го отвежда до интересни места в България и по света. През 2004 година участва в учредяването на сдружение “Байкария”, с чиято дейност е свързан професионално до настоящия момент. През последните петнадесет години дейността му е свързана с редица инициативи и проекти насочени към подобряване на условията за развитие на алтернативен туризъм в района на Родопите.
От 2010 година насам участва многократно в доброволчески акции по почистване на планински и крайградски местности в Родопите, а през 2015 – 2016 година взима активно участие в гражданската подписка и кампанията за ограничаване на рудодoбива на територията на община Велинград.