Кандидати

Васил Златев

Кандидати за общински съветници:

101. Васил Огнянов Златев
102. Десислава Любенова Великова