Кандидати

Василена Загорска

преференция 102

Тя е на 39 години, родом от областния град, където живее и в момента. Завършила е средното си образование в МГ „Константин Величков“, а магистърската си степен е придобила в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи в сферата на финансите в просперираща компания в нашия регион.
Човек с лична ценностна система концентрирана да бъдеш честен и да имаш силни морални принципи.
При изпълнение на служебните си задължения проявява компетентност, ръководейки се единствено от вътрешното си убеждение за поемане на отговорност.