Кандидати

Величка Анадъмска

преференция 114

Моята кауза: На непримирима борба с мафията!
Образование: Пловдивски Университет“ П.Хилендарски“
Магистър по химия,
Магистър по Макроикономика(счетоводство).
Трудов стаж: 35 г.в областта на химията.В момента работи като счетоводител в частния сектор.