Кандидати

Венцеслав Стефанов

преференция 120

Венцеслав Стефанов има над 35-годишен опит в сектора на търговията с части за товарни автомобили, ремаркета и автобуси, инструменти и сервизно оборудване. Над 15 години е съдружник и управител в немско-българска фирма в този бранш, а после създава и 20 години управлява българското дъщерно дружество на най-голямата в Европа търговска компания в този бранш – немския холдинг “Европарт”. В момента работи като експерт и консултант в търговията с оборудване за ветроходни и моторни яхти.

Венцеслав ще работи в следващия парламент за:
• Спиране на сивия сектор в търговията и подобряване на данъчния контрол;
• Максимално намаляване на корупционните практики в обществените поръчки;
• Гражданско образование за опазване на околна среда и оптимизиране на практиката при Годишните технически прегледи на МПС.