Кандидати

Венцислава Любенова

17 МИР Пловдив област – преференция 104

16 МИР Пловдив – преференция 105

Венцислава Любенова се връща в Пловдив след обучение и работа в чужбина, откъдето притежава дипломи за висше образование в сферата на бизнес и международен бизнес. Народен представител в 47-то и 48-то Народно събрание и председател на комисията по външна политика в 47-то Народно събрание, тя работи активно по подготовката за присъединяването на България към ОИСР, успешното провеждане на българското председателство на ЦЕИ, нормализирането на двустранния диалог в отношенията ни с Република Северна Македония както и активното участие в процеса на вземане на решения в ЕС при отстояване на националните ни интереси.