Кандидати

Венко Сабрутев

Венко Сабрутев е магистър по Управление на международни проекти и магистър по Маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Има над 10 години опит в областта на енергетиката (горива и електроенергия) и значителен опит в управлението на големи проекти, търговията, маркетинга и иновациите. Народен представител в 47-то и 48-то Народно събрание. Заместник- председател на Комисията по бюджет и финанси и член на Комисията по енергетика. Владее английски език. Женен, с две деца.