Кандидати

Веселин Мицев

Кандидати за общински съветници:

101. Славка Василева Чакърова
102. Веселин Шишманов Мицев
103. Петър Андонов Пейков
104. Мария Станева Семерджиева
105. Цветанка Георгиева Райчева
106. Борис Георгиев Кърнев
107. Мариан Руменов Дърбоклиев
108. Стела Нинова Стоянова
109. Величка Иванова Тилкова
110. Анастас Стайков Терзийски
111. Димитър Цветославов Калфов
112. Мария Георгиева Чолакова
113. Дамяна Василева Гарова