Кандидати

Веселка Христамян

преференция 123

Веселка Христамян е общински съветник в Пловдив, лицево-челюстен хирург с над 30 годишен опит към най-голямата болница у нас – УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив и университетски преподавател към МУ Пловдив. Тя е и председател на постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности, на комисията за подпомагане на граждани от Пловдив с репродуктивни затруднения и зам.-председател на постоянната комисия за Противодействие на корупцията към Общинския съвет в Пловдив. Член е на Националния съвет на “Да, България”, както и на работната група по здравеопазване на “Демократична България”.

Д-р Христамян е магистър по медицина и по дентална медицина, здравен мениджмънт и публична администрация, специалист по орална и по лицево-челюстна хирургия, а към настоящия момент и студент по право Има множество научни публикации и участия в национални и международни издания. Член е на Националния експертен лекарски борд на България и на европейската асоциация EACMF. Експерт е към Националната комисия за финансово подпомагане към Българския зъболекарски съюз (БЗС). Председател (и.д.) на Комисията по професионална етика към Районната колегия на БЗС в Пловдив.